Kuran ve Peygamberler


İlahi Peygamberlerin yirmi altısı Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir.  Bahsedilen peygamberlerin adları Adem, Nuh, İdris, Salih, Hud, İbrahim, İsmail, İshak, , Yusuf, Lut, Yakup, Musa, Harun, Shueyb, Zekeriya, Yahya, İsa, Davud, Süleyman, İlyas, Elyese, Zulfikl,  Eyyup, Yunus, Uzeyir, Muhammed (Onlara Barış)
Bilim adamları arasında isimler konusunda bazı farklılıklar var.  Yukarıdaki en ünlü fikirden bahsettik.
Esam Suresi'nin 83-86 ayetlerinde belirtilen on sekiz peygamberin ismi var.
Kuran'da adı geçen peygamberler şunlardır: İbrahim, Muhammed, Nuh, Hud, Yusuf ve Yunus. (Allahın selamı bunlara olsun)
Kuran'da belirtilen "ulul-ezm" peygamberlerin isimleri kaç defadır?  Bakalım:
Kuran'da Hz. Nuh'un adı 3, Hz. İbrahim'in adı 68, Hz. Musa'nın adı 136; Hz. İsa'nın adı 33; Hz. Muhammed'in adı 5 defa bahsedilip./muselman.az

Reklam