Hazar denizi


Hazar Denizi, büyüklüğü ve hidrolojik özellikleri nedeniyle deniz olarak adlandırılmaktadır.  Hazar Denizi cumhuriyetimizin yaşamında önemli bir rol oynamaktadır. Petrol ve gaz endüstrisinin gelişimi, balık üretimi ve su taşımacılığı Hazar'a bağlıdır.  Taze deniz havası, Hazar'ın Azerbaycan sahillerinin güzel manzaraları, bol miktarda güneş ışığı ve ince kumsallar tatil-eğlence komplekslerinin geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Hazar Denizi 5 ülkenin denizidir.  Onun etrafında Rusya Federasyonu, Kazakistan, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti bulunmaktadır.


Hazar denizinin Azerbaycan sahillerinin uzunluğu 825 kilometredir. Avrupa ve Doğu ülkelerinde ona Kaspi, Azerbaycanda ise Hazar deyilir. Her iki isim de bir zamanlar kıyılarında yaşayan Türk kabilelerinin isimleri ile ilgilidir. Hazar Denizi bölgesi 386.000 km2, hacmi ise 80.000 km3'tür.  Deniz kuzeyden güneye 1200 km kadar uzanır.  Ortalama genişliği 320 km, ortalama derinliği 184 m, en derin kısmı (Lankaran depresyonu) 1025 m ve sahil şeridi uzunluğu 6.5 bin km'dir. En önemli yarımada:
Mangistau, Buzachi (Kazakistan)
Yusufçuk, Türkmenbaşi (Türkmenistan)
Absheron, Kürdili, Sarı (Azerbaycan);

En önemli adalar:
Bakü ve Abşeron Arşivi (Azerbaycan);  Çeçen (Rusya);  Okurchinsky (Türkmenistan);  Kulali, Suiti (Kazakistan);
En önemli körfezleri:
Kızılağaç, Bayil Körfezi (Azerbaycan);  Karabogazgöl, Türkmenbaşı, Türkmen (Türkmenistan);  Mangistau, Kazakistan (Kazakistan) ve diğerleri.
Hazar Denizi'ne 130'dan fazla nehir akıyor.  Rusya'dan Hazar Denizi'ne Volga, Terek, Sulak;  Kazakistan'dan Ural ve Emba nehirleri;  Türkmenistan'dan Atrek; Azerbaycan'ın Samur ve  bütün akar suları;  Giziluzen (Safidrud) nehri İran'dan akıyor.
Volga Nehri, denize deşarj edilen tüm nehir suyunun% 82'sini oluşturur.  Hazar Denizi'nin sularında tuzluluk kuzeyden güneye artar.  10-13,5 promil - denizin kuzey kısmındaki tuzluluk 1-2 ppm, orta kısım 5-10 promil, güneydoğu kısımda.  Güney ve güneydoğu bölgelerinde, özellikle Karabogazgöl civarında, yüksek tuzluluk, bu alanların şiddetli kuru ikliminden kaynaklanmaktadır.  Hazar Denizi, Azerbaycan ile Orta Asya arasındaki çöller arasında yumuşatıcı bir bariyerdir ve rüzgâr rüzgarları doğudan batıya esen ve böylece olumsuz etkilerini azaltır.
Hazar Denizi yaban hayatı bakımından zengindir. Bilim adamlarımız Hazar'da 1332 tür olduğunu tespit etmişlerdir.  111 tür balık vardır.  Hazar Denizi, dünyadaki stok kaynaklarının  90 %-ından fazlasını oluşturuyor. Beyaz balığın değerli türleri nere balığı, uzunbalık, bölge, vb.  Azerbaycan sahillerinde daha yaygındır.  Hazar sularında yaşayan tek memeliler suitilerdir.  Su bitkileri Hazar Denizi kıyılarında, körfezlerde ve koylarında iyi gelişmiştir.  Burada 574 bitki türü ve yarı tür bulunmuştur.  Ancak, sadece 5 tür daha yüksek bitkilere aittir.  Hazar Denizi'nin 3 büyük sorunu var.
1) Hazar şokları;
2) Çevresel (kirlenme);
3) Biyolojik.

Reklam