Reklam

Eğitim

Paylaş:


Kız çocuklarının eğitimi, dini meseleleri öğrenme ve öğretme hususlarında erkek çocuklarından pek farklı değildir. Müslüman bir ailede hem erkek ve hem de kız çocuklarına anlayış seviyelerine göre İslami gerçekler anlatılmakta, çocukların anlayabileceği örneklerle İslam'ın temel meselelerine açıklık getirilmektedir. Çocuklar amel etme çağına geldikleri zaman ise çocukların amelle ilgili genel fıkıhları anne ve baba tarafından izah edilmekle birlikte, kız çocuklarının kendilerine özgü farklı fıkıhları, özellikle anneleri tarafından kızlarına iletilmektedir.
Kız çocuklarının yetiştirilmesinde annelerin dikkate alacağı diğer önemli mesele ise, kız çocuklarını bir ev hanımı olarak yetiştirmeleridir.
Okumak,
öğrenmek,
ilim tahsil etmek, çok önemli eylemler olmasına rağmen, bütün bu eylemler, bir kızın veya bir kadının ev işlerini öğrenmesine ve yapmasına engel olmamalıdır.
Ne kadar okumuş olursa olsun,
para kazanamayan, evinin geçimini temin edemeyen bir erkek, müslüman bir aile için genelde tercih edilebilecek bir erkek olmadığı gibi,
ne kadar okumuş olursa olsun,
ev işlerini bilmeyen, bunları yürütemeyecek olan bir kadın da, yine müslüman bir aile için genel olarak tercih edilebilecek bir kadın değildir.
Dolayısıyle İslam toplumu için müslüman bir aile ne kadar gerekli ise, müslüman bir aile için de, evinin geçimini temin edebilen bir baba ve evin işlerini yürütebilen bir anne o kadar gereklidir.
Kız çocuklarının yetiştirilmesinde önemle üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise, kız çocuklarına namus ve iffet bilincinin verilmesidir. 
İffet, kadınlar için kazanılan değil, korunan bir haslettir. Bu değer kadının yaratılışında vardır. Dolayısıyle kız çocuklarına bu iffet şuurunun verilmesi ve bu iffeti özenle korumaya teşvik edilmeleri gerekmektedir. "Nasıl olsa çocuktur" diyerek kız çocuklarını çıplaklığa ve çıplaklık kültürüne yönelten anne ve babaların, ilerleyen yaşlarda çocuklarına iffet ve utanma duygularını vermeleri oldukça zordur. Nitekim böylesi ailelerde yetişip, çıplaklığı doğal bir kültür olarak algılayan ve bu çıplaklık kültürü ile namus ve iffetini yitiren nice kızlar bulunmaktadır!.
Cahiliye döneminde bazı kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüklerini söylemiştik. Fakat hiç şüpheniz olmasın ki yaşadığımız çağda ailesi tarafından çıplaklığa, ahlaksızlığa ve küfre saptırılan birçok kız çocuğu, İlahi hesap gününde babaları tarafından diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının tertemiz yüzlerine bakacaklar ve gözlerindeki dehşetli öfke ile kendi anne babalarına dönerek, onlara şöyle haykıracaklardır.,
Keşke bizleri diri diri çirkefe gömeceğinize, diri diri toprağa gömseydiniz!.